Aluminium Nitrat

Specifikationer
Product NameAluminium Nitrat
Varenr. Aluminium Nitrat
EC no 236-751-8
CAS no 7784-27-2
FormulaAl(NO3)3 · 9H2O
SynonymsAluminium nitrate, Aluminum nitrate nonahydrate, Aluminum trinitrate

Aluminium Nitrat fremstår som et hvidt, krystallinsk fast stof. Aluminium Nitrat er Ikke-brændbart, men kan accelerere forbrændingen af ​​brændbare materialer. Hvis der er tale om store mængder, eller det brændbare materiale er findelt, kan der opstå en eksplosion. Længerevarende udsættelse for ild eller varme kan resultere i en eksplosion. Brande, der involverer dette materiale, producerer nitrogenoxider. Anvendelser omfatter petroleumsraffinering, farvning og lædergarvning.

Kan leveres i Bulk, IBC, sække og i spande. Minimums bestilling: 1 palle.